Certyfikaty

Certyfikaty

Do produkcji naszych wyrobów stosujemy wyłącznie surowce spełniające wymogi ujęte w rozporządzeniu Unii Europejskiej 1907/2006/WE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). W wyniku wieloletniej działalności i zdobytego doświadczenia otrzymaliśmy następujące certyfikaty:

British Standard 5852

Norma ta dotyczy komponentów do produkcji mebli wykorzystanych w przestrzeniach publicznych oraz na rynek brytyjski.

CALIFORNIA 117

Norma określa wymagania dotycząca formatek wykorzystywanych w meblach sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

PN- EN 45545-2

Wymagania dla formatek z pianki poliuretanowej, które są wykorzystywane w pojazdach szynowych na terenie Unii Europejskiej.

ECE R 118 pod kątem badań: Załącznik 8 Badanie określające szybkość spalania pionowego materiałów i Załącznik 6 Badanie określające szybkość spalania poziomego materiałów

Spełnienie tych wymagań pozwala nam oferować wyroby dla firm produkujących fotele autobusowe.

Aprobata Techniczna IBDiM At/2015-02-3134

Maty wibroakustyczne elastomerowe do nawierzchni torowych „Maty wibroakustyczne „WIBROPUR””.

Aprobata Techniczna IBDiM At/2016-02-3267

Podkładki wibroakustyczne elastomerowe do nawierzchni torowych WIBROPUR E Podkładki

PN- EN ISO 4589-2:2006

Spełnienie wymienionych norm umożliwia zastosowanie naszych produktów przy wyposażaniu taboru kolejowego.

PN-K-02511:2000

Wymagania dla formatek z pianki poliuretanowej, które są wykorzystywane w pojazdach szynowych na terenie Polski.

ECE R 118 pod kątem badań: Załącznik 7 Badanie określające topliwość materiałów, wymagane w niektórych fotelach autobusowych.