Certyfikaty

Certyfikaty

Do produkcji naszych wyrobów stosujemy wyłącznie surowce spełniające wymogi ujęte w rozporządzeniu Unii Europejskiej 1907/2006/WE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). W wyniku wieloletniej działalności i zdobytego doświadczenia otrzymaliśmy następujące certyfikaty:

British Standard 5852: PART 2

Norma dotyczy komponentów (o podwyższonej odporności na palenie) przeznaczonych do produkcji mebli wykorzystywanych w przestrzeniach użyteczności publicznej oraz dedykowanych na rynek brytyjski.

CALIFORNIA 117

Norma określa wymagania dotycząca formatek wykorzystywanych w meblach sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

PN- EN 45545-2

Wymagania dla formatek z pianki poliuretanowej, które są wykorzystywane w pojazdach szynowych na terenie Unii Europejskiej.

ECR-118 pod kątem badań wskazanych w Załączniku nr 8 i 6 dla planki standardowej

Badanie określające szybkość spalania pionowego materiałów oraz badanie określające szybkość spalania poziomego materiałów. Spełnienie wymagań jest kluczowe przy produkcji elementów przeznaczonych dla branży automotive.

ECR-118 pod kątem badań wskazanych w Załączniku nr 8 i 6 dla pianki o zwiększonej odporności na palenie

Badanie określające szybkość spalania pionowego materiałów oraz badanie określające szybkość spalania poziomego materiałów. Spełnienie wymagań jest kluczowe przy produkcji elementów przeznaczonych dla branży automotive.

ECR – 118 pod kątem badań wskazanych w Załączniku nr 7 dla pianki o zwiększonej odporności na palenie

Badanie określające topliwość materiałów, wymagane przy produkcji niektórych foteli autobusowych.

PN-K-UIC 564-2

Wymagania dla formatek z pianki poliuretanowej, które są wykorzystywane w pojazdach szynowych na terenie Polski.

PN-EN ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością zgodny z powyższą normą.

APROBATA TECHNICZNA IBDiM AT/2015-02-3134 – ELASTOMEROWE MATY WIBROIZOLACYJNE

Nasze maty wibroizolacyjne WIBROPUR uzyskały pozytywną ocenę techniczną i mogą być stosowane przy budowie nawierzchni torowych.

APROBATA TECHNICZNA IBDiM AT/2016-02-3267 – ELASTOMEROWE PODKŁADKI DO NAWIERZCHNI TOROWYCH

Nasze podkładki elastomerowe  WIBROPUR uzyskały pozytywną ocenę techniczną i mogą być stosowane przy budowie nawierzchni torowych.

DIN 4102-1:1998-05

Nasze produkty WIBROPUR spełniają wymagania ogniowe dla materiałów budowlanych klasy B2.