Dotacje UE

Dotacje UE

Stawiamy na rozwój i innowacje, które realizujemy dzięki inwestycjom współfinansowanym z Funduszy Europejskich.

Projekty zrealizowane:

Program Operacyjny:  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w 2007-2013r.

Działanie: 4.5:Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Poddziałanie:  4.5.2: Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych

Tytuł projektu : „Budowa i wyposażenie Wydziału Badawczo-Rozwojowego Spółki dla podjęcia działalności B+R”

Program Operacyjny:  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w 2007-2013r.

Działanie: 6.1: Paszport do eksportu

Tytuł projektu : „Etap I – Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w 2013-2014r.

Działanie: 1.4: Badanie i rozwój nowoczesnych technologii

Tytuł projektu: „Opracowanie i testy innowacyjnej technologii produkcji pianki poliuretanowej”

Projekty w trakcie realizacji:

Program Operacyjny:  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa III:  – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.2:Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie:  3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł projektu : „Wdrożenie technologii wytwarzania elementów wibroizolacyjnych na potrzeby środków transportu”

Cel projektu: Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych tj. technologii umożliwiającej produkcję elementów wibroizolacyjnych ze spienionego elastomeru poliuretanowego

Planowane efekty: Zautomatyzowana linia do produkcji elementów wibroizolacyjnych ze spienionego elastomeru poliuretanowego

Wartość projektu: 3 499 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 578 550,00 PLN