Dotacje UE-old

Dotacje UE

Rozwój Wytwórni Pianek Poliuretanowych Sp. z o.o., który miał miejsce w ostatnich latach był możliwy dzięki inwestycjom współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Obecnie wdrażamy projekt „Wdrożenie technologii wytwarzania elementów wibroizolacyjnych na potrzeby środków transportu” w ramach POIR, Poddziałanie 3.2.2. – Kredyt na innowacje technologiczne.

Postępowanie ofertowe

IProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne